آدرس:کرج محمدشهر شهرک صنعتی زیبادشت خیابان صنعتگران

راه های ارتباط با کارخانه

36303201_026
۳۶۳۰۳۱۸۸_026
۳۶۳۱۲۴۱۹_026

مهندس صادقی : ۰۹۱۲۴۶۲۶۰۲۲
(مدیریت فروش)

مهندس کاظمی : ۰۹۱۲۲۶۱۲۳۵۸
(مدیر عامل)